Leif O Pehrson - fotograf

Flower power sextiotal

Kalenderbilder från mitt examensjobb på Konstfack 1967

Året är nittonhundrasextiosju, jag skall just sluta på Konstfack. Nu skall vi göra vårt examensjobb. Uppgifterna är ett reportage, en kalender och fem annonser. jag väljer spårvagnar som ämne, därför att jag vill göra reportaget om en miljö som kommer att  försvinna.Över ettusen bilder blir det. Bara i svartvitt, men tankarna är i färg. Beatles och tradjazz finns i huvudet, långt före walkman och i-pod. Under ett år som assistent och fotograf på en fotostudio i England inspirerades jag av Carnaby Street och flower power.  Tänker under mina fotopromenader att den tekniken skulle passa bra till flowerpower annonser och kalender. Det blir många dagar och nätter i mörkrummet, med att separera gråtoner på lithfilm och sedan exponera varje färg  för sig på färgpapper. Men exjobb blev det. Dessutom är  jag en av dessa unga fotografer som kommer med på  Moderna Museéts utställning “ Unga Fotografer  1967 ”,  Den tredje september  samma år tystnar spårvagnarna för gott.

© Copyright 2016 Fotograf Leif O Pehrson

SITEMAP   |   COOKIES

Leif O Pehrson Liverpoolsgatan 31 591 60 Motala  Tel.0141 56892  070 540 64 50 

E-post: leif@fotografera.nu